Algemene voorwaarden

 1. De deelname aan een evenement is definitief zodra wij u de deelnamebevestiging hebben gezonden.
 2. De betaling dient minimaal 2 weken voor het evenement op de rekening van evenementen buro Senr-events te zijn bijgeschreven.
 3. Het is mogelijk een borgafspraak maken: Indien het totale borgbedrag (€ 100,00) op onze rekening is bijgeschreven, is het mogelijk het inschrijfgeld op de marktdag zelf te betalen. U dient het verschuldigde bedrag dan over te maken op onze rekening onder vermelding van borg.
 4. Het verschuldigde marktgeld wordt van de borg afgetrokken indien de inschrijving door de ingeschrevene wordt geannuleerd korter dan twee weken voor aanvang van het evenement.
 5. Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld uiterlijk 2 weken voor de datum van het desbetreffende evenement. Indien wij een annulering binnen de 4 weken voor de datum van het desbetreffende evenement ontvangen, bent u ons € 15,00 annuleringskosten verschuldigd. Indien u 1 week voor het evenement of op de dag zelf afzegt, bent u het volledige factuur bedrag aan ons verschuldigd.
 6. Opdrachten van de marktmeester , politie en brandweer dient U ten alle tijden op te volgen.
 7. Afval dient U zelf mee te nemen , hierop wordt gecontroleerd en bij niet nakomen hiervan worden de kosten op U verhaalt middels een extra factuur
 8. Senr-events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies , diefstal of schade in welke vorm dan ook.
  Ook schade door omvallende marktkramen door wind komen voor risico van de deelnemer zelf.
 9. Deelnemen aan onze markten is dus geheel voor eigen risico.
 10. Senr-events kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
 11. De deelnemer dient zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de markt te melden bij de marktmeester, anders vervalt de reservering (restitutie niet mogelijk).
 12. Daar wij aan branche – bescherming hoog in ons vaandel hebben staan is het alleen mogelijk om met die handel te komen waar u mee bent ingeschreven.
 13. De deelnemer dient de markttijden aan te houden en dus niet voor het einde van de markt in te pakken en de markt verlaten. Indien u toch eerder weg gaat, kunnen we u uitsluiten voor een volgend evenement.
 14. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan de wettelijke eisen is niet mogelijk.
 15. Als deelnemer met de branche food dient U de voorschriften van de keuringsdienst van waren en de brandweer na te leven.
 16. Bij gebruik van stroom dient U zelf voor goede verlengkabels te zorgen en dit vooraf te melden bij senr-events via het inschrijfformulier omdat wij hier kosten voor berekenen. Stroomkabels dienen op een veilige manier over paden te liggen bijvoorbeeld matten of Duck tape.
 17. Alleenrecht kan alleen worden verleend maar hiervoor rekenen wij dan het dubbele kraam tarief.
 18. Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. Senr-events. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.
Inschrijven